Disclaimer

Ingangsdatum 30-03-2014 om 16:13

DISCLAIMER Hubsan Winkel

Ondanks de constante zorg en aandacht die Hubsan Winkel aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 

De informatie op www.hubsan-winkel.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hubsan Winkel (ook niet via een eigen netwerk).